Statestik genom åren:

Verksamhet:

Evenemang:

2011: 2
2012: 5
2013: 6
2014: 5
2015: 6
2016: 3

Styrelsemöten:

2011: 16
2012: 17
2013: 10
2014: 9
2015: 9
2016: 7

Nya Evenemang:

2011: -
2012: 3
2013: 2
2014: 2
2015: 2
2016: 1

Ekonomi:

Försäljningar:

2011: 3 (Polkagri, kakor)
2012: 1 (Kakor)
2013: 1 (Godis)
2014: 1 (Valambasadörer)
2015: 1 (Kakor)
2016: 0

Bidrag:

2011: 1
2012: 1
2013: 1
2014: 3
2015: 3
2016: 2

Totalt Intäkter:

2011: 17 027:-
2012: 13 773:-
2013: 17 412:-
2014: 27 835:-
2015: 46 094:-
2016: 15 136:-

Marknads:

Medlemmar:

2011: 15
2012: 19
2013: 21
2014: 21
2015: 24
2016: 22

Marknadsprojekt:

2011: 0
2012: 2
2013: 2
2014: 2
2015: 1
2016: 1

Antal Gilla på FB:

2011: 30 (December)
2012: 37 (Maj)
2013: 88 (December)
2014: 112 (December)
2015: 134 (December)
2016: 139 (November)

Nya Medlemmar:

2011: -
2012: 7
2013: 6
2014: 5
2015: 5
2016: 1