Lajvet 2017: Mörkret i Terassarskogen
Achnarals 7:de Lajv gick av stapeln den 1:a September 2017. Här samlades Ljusets styrkor för att försöka besegra en hemsk demon, och på samma gång hålla sig vid livet, då en grupp levande döda försökte lura dom till att slå följe i efterlivet. Det blev mycket kamp mellan ljus och mörker och mycket frågor om vad som egentligen är gott och ont.

Lajvet 2016: Ting på Furuberga
Den 15:e Oktober var det Achnarals 6:e Lajv som utspelade sig på gården Furuberga i Tiladeron i Achnaral. Det var en god och mysig stämmning på lajvet tills Bönderna och Låg Adeln blev oense angående skatt som skulle in för kriget. 

Lajvet 2015: Gastariofs Död
Vårat 5:e Lajv utspelade sig ute i Ytterjäna, återigen i världen Achnaral där nu trollkarlen Gastariof och de övriga trollkararna behövde ha hjälp med att hitta det sista Bloddraks smycket. Dock har orcherna också hört om detta och har patruller i området.
Lajvet var spännade och händelsefyllt med en del små strider och spänningar mellan orcher och hjältarna. En hel del rädsla dök även upp hos en del hjältar när orcherna överaskade lägret då och då. 

Lajvet 2014: Thysil Andarnas Förbannelse
Vårat kanske läskigaste lajv. Bloddrakens smyken är krafter som skänker otrolig kraft till den som använder dem och kriget i Achnaral måste få ett slut genom att använda smyckenas kraft. De båda allianserna som är i brutalt krig mot varandra försöker få tag på smykena för att vinna. Dock finns något i deras väg, de förbannade Thysil andarna som vaktar smyckena. 

Lajvet 2013: Sadrylas Bortglömda Skatt
Ett mycket spännande lajv där våra deltagare fick vara representanter från Achnarals riken för att hjälpa trollkarlarna med att finna de magiska föremålen och Sadrylas bortglömda skatt för att räda världen från ondskan. 

Lajvet 2012: Kung Mortes Vrede
JMLF´s andra lajv var ett krigslajv där Kung Mortes sänt ut en patrul med krigare för att ta tillbaka hans dotter Silva som blivit kidnappad av rövare. 
Lajvet ägde rum sommaren 2012 och blev ett krigsfullt lajv med många strider mellan rövare och kungens soldater där lojaliteten sätts på pris.

Lajvet 2011: Det Nya Riket
Det nya Riket var JMLF´s första riktiga lajv. Det var ett lajv som ägde rum i början av November 2011 där Kung Armog var på flykt efter hans rike gått under. 
Det var ett lungt men samtidigt spänningsfylt lajv med bra känsla och bra miljö i höst mörkret.

   Nästa Lajv:

Plats:

-

Datum:

2018

Ansvarig:

-