Spelets Innehåll:

1. Ekonomi och Handel
2. Diplomati och Allianser
3. Krig och Strategi
4. Hjältar och Monster
5. Religion och Världshot

Ekonomi och Handel
I detta spel är ekonomin och handeln central för hur din ätt kommer utveklas och formas. Ett ekonomiskt tanke sätt och en öppen/rörlig handel kommer få din ätt att bli rik och växa. Investera i rätt saker och bygg en stadig ekonomi med många inkomster.

Det finns 21 st olika resurser, du kan inte producera alla men du behöver alla så det är viktigt att ha en öppen handel och samarbeta.

Diplomati och Allianser
Samarbete är nyckeln till framgång! 14 spelare sitter runt bordet och du kan inte klara dig ensam i detta spel, du måste samarbeta. Att skapa allianser vinner både du och din partner på, antingen om man bara handlar med varann eller hjälper varanndra i konflikt. Att kunna prata med varanndra när det krisar förebygger många krig och krig vet alla att det kostar.... mycket!

Krig och Strategi
När diplomatin inte fungerar får hårt stå mot hårt!
Hoten börjar komma och tillslut står fiendens soldater på ens mark. I detta spel vill man åt mark för mark är = resurser  och makt. I spelet finns flera olika soldater att köpa till sin armé och försvarsanläggningar kan vara bra investeringar.

Din strategi i krig kan vara avgörande för om din ätt överlever eller utplånas så tänk igenom ditt drag innan det är försent.

Hjältar och Monster
Alla spelare har en hjälte i sin ätt. Din hjälte är en karaktär som utför uppdrag och utveklas med spelets gång. Hjälten kan träna stridskunskap, hälsa och ledarskap samt kan bära föremål och rustning. 

Monster är hot som kan dyka upp och som måste bekämpas för din säkerhet!

Religion och Världshot
I Achnaral finns 4 st olika religioner! Mörkrets religion, Ljusets religion, Livets religion och Kendri religionen. Dessa religioner har olika tempel ute i världen som man kan besöka och söka kunskap hos.

Som ni kanske läst härjade drakar, demoner, jättar och magiker i Achnaral tidigare. Vissa är aktiva fortfarande men vissa har glömts av tiden. Dessa varelser har enorm makt och kan förgöra den kända världen om dem skulle vakna ur sin dvala och inte tillräkligt motstånd finns!